اخبار

آغاز به کار دبیرخانه برگزاری مراسم انتخاب پژوهشگر و فناور برتر در سال 1402

آغاز به کار دبیرخانه برگزاری مراسم انتخاب پژوهشگر و فناور برتر در سال 1402

اولین نشست رسمی اعضای دبیرخانه برگزاری مراسم انتخاب پژوهشگر و فناور برتر سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1402، با دستور کار نحوه برگزاری و تعیین شاخص های انتخاب افراد برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در اولین نشست اعضای دبیرخانه این مراسم، پیش نویس شاخص های استاندارد انتخاب واجدین شرایط حوزه پژوهش و فناوری محیط زیست نهایی شد. در تدوین این مهم، انطباق شاخص های پیشنهادی با شاخص های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به روزرسانی و ارتقا شاخص های سنوات گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفت. شاخص های تهیه شده، پس از تصویب در کمیته ای که به منظور پیشبرد امور علمی و اجرایی این مراسم در معاونت آموزش و مشارکت های مردمی تشکیل می شود، مبنای ارزیابی فعالیت های پژوهشی شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
گفتنی است مراسم انتخاب پژوهشگر و فناور برتر هر سال در هفته پایانی آذرماه و مصادف با هفته پژوهش برگزار می شود و طی آن از پژوهشگران، فناوران، ادارات کل حفاظت محیط زیست فعال در امر پژوهش و فناوری تقدیر به عمل می آید.
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"