اخبار

نشست روسای آموزش و مشارکت های مردمی در استان اردبیل برگزار شد

نشست روسای آموزش و مشارکت های مردمی در استان اردبیل برگزار شد

مباحث آموزش، مشارکت های مردمی، پژوهش، فناوری و اقتصاد محیط زیست، با حضور معاون آموزش و مشارکت های مردمی، مدیرکل استان اردبیل، مدیران ستادی معاونت آموزش و مشارکت های مردمی، روسای آموزش و مشارکت های مردمی ادارات کل محیط زیست استان ها و جمعی از همکاران، در استان اردبیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، 26 و 27 مهر ماه، همزمان با برگزاری نشست هم اندیشی خانواده آموزش و مشارکت مردمی، مسایل و چالش های فراروی حوزه های ستادی و استانی مطرح و با هدف هم افزایی، تبیین موثر برنامه ها و رویکردها و همسویی دیدگاه ها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.
الناز کیوانی، مدیر دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست به تشریح برنامه های دفتر در بخش های پژوهش، فناوری و اقتصاد محیط زیست پرداخت. هدف از تاسیس خانه فناور محیط زیست در مراکز استان، نقش استان در توسعه و تقویت کمی و کیفی پژوهش های محیط زیستی، لزوم همکاری استان ها در راهبری طرح های ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی (8 استان منتخب) و معرفی زمینه های همکاری و بهره مندی از ظرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از اهم مباحث مطرح شده در این نشست بودند.
در ادامه، روسای آموزش و مشارکت مردمی استان ها، ضمن طرح سوالاتی در خصوص نحوه عملیاتی شدن هر یک از موارد مذکور، به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
گفتنی است تسهیل و تسریع در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده، از طریق جمع بندی و اجرایی کردن نظرات و پیشنهادات هر یک از همکاران، در دستور کار این دفتر قرار دارد.

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"