اخبار

چهارمین جلسه فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری برگزار شد

چهارمین جلسه فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری برگزار شد

در چهارمین جلسه فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری سازمان، اولین طرح پژوهشی پیشنهادی در سال جاری تصویب شد و عناوین اولویت های پژوهشی ستادی و استانی مورد بررسی قرار گرفتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست مذکور طرح پژوهشی پیشنهادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، با موضوع "ارایه یک روش کاربردی استاندارد برای تعیین مقدار کل یون سیانید در خاک"، ارایه شد. در ادامه مجری طرح به سوالات حاضرین در خصوص عنوان طرح، روش اجرا و نتایج مورد انتظار پاسخ دادند.
در بخش دوم، عناوین، اهداف و شرح خدمات اجمالی بخشی از اولویت های پژوهشی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی مورد بررسی تخصصی اعضای کمیسیون قرار گرفتند.
گفتنی است این عناوین پیشتر از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و دفاتر تخصصی حوزه  محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی پیشنهاد و به تایید کمیته تخصصی پژوهش آن معاونت رسیده بودند.
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"