اخبار

برگزاری سومین جلسه فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری

برگزاری سومین جلسه فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری

آیین نامه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست، در سومین جلسه فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری نهایی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست، متن آیین نامه شورای راهبردی پژوهش و فناوری، توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، نمایندگان معاونت های تخصصی و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها بازنگری و آماده طرح و تصویب در شورای راهبردی پژوهش و فناوری شد.
گفتنی است آیین نامه مذکور پس از تصویب و ابلاغ، ملاک پیشبرد اهداف پژوهش و فناوری محیط زیست در همه واحدهای صف و ستاد قرار خواهد گرفت.
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"