اخبار

برگزاری دومین جلسه فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری

برگزاری دومین جلسه فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری

آیین نامه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسات فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری در شهریور ماه 1402 مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست اعضا در خصوص ترکیب و وظایف کمیته های تخصصی معاونت ها و شورای پژوهشی استان ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته، در جلسه فوق العاده آتی این کمیسیون، شیوه نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی و شیوه نامه حمایت از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"