اخبار

جلسه فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری در سال 1402 برگزار شد

جلسه فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری در سال 1402 برگزار شد

ادامه بازنگری آیین نامه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست، در دستور کار نشست فوق العاده کمیسیون پژوهش و فناوری این سازمان قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست مواردی چون ترکیب و وظایف اعضای کمیسیون مذکور، ترکیب و وظایف کمیته های تخصصی معاونت ها و ترکیب و وظایف شورای پژوهشی استان ها بررسی شدند.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته، طی جلسه فوق العاده آتی این کمیسیون، آیین نامه شورای راهبردی پژوهش و فناوری، نهایی و آماده طرح در شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان می شود.
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"