اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در استان گلستان

کارگاه آموزشی ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی، با حضور 20 نفر از کارشناسان دفاتر تخصصی ستادی و کارشناسان استان های گلستان، مازندران و گیلان و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های مذکور در استان گلستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، الناز کیوانی، مدیر دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست، با اشاره به اینکه ارتباط میان پیشرفت اقتصادی و محیط زیست همیشه بحث برانگیز بوده و هست و در ادبیات اقتصادی و برنامه ریزی معمولا نقش طبیعت به عنوان مخزن تامین کننده مواد اولیه تولید مغفول واقع می شود، گفت: یک رشد اقتصادی مطلوب با حفظ محیط زیست و استفاده بهینه و منطقی از منابع آن به دست می آید و مستلزم جایگزینی تفکر عمومی و غیر بازاری بودن منابع محیط زیست با تفکر اقتصادی بودن این منابع است.
الناز کیوانی، حفظ محیط زیست را در گرو تغییر رویکرد از توصیف کیفی و کمی منابع محیط زیست به بیان ارزش این منابع به زبان پول دانست و گفت: لازم است همه متولیان امر از سطوح کارشناسی تا مدیریتی، برآورد ارزش منابع محیط زیست و لحاظ آن در تصمیمات مدیریتی و برنامه ریزی ها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی در خصوص ضرورت و اهداف برگزاری این کارگاه تخصصی گفت: تجربیات به دست آمده از طرح های ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در 5 استان منتخب کشور در سال 1400، نشان داد که توجه به دو اصل، در تحقق اهداف مدیریتی طرح های مزبور ضروری است: اول ارتقا سطح دانش و مهارت کارشناسان و مدیران بخش های تخصصی محیط زیست از طریق آموزش های تخصصی موثر و دوم تبیین نقش و جایگاه ارزش این خدمات در نظام برنامه ریزی کشور برای مدیران، تصمیم گیران و برنامه ریزان.
مدیر دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست، با مهم ارزیابی کردن مبحث آموزش تخصصی در زمینه ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی و برآورد خسارات ناشی از تهی سازی یا تخریب این منابع، آن‌را یکی از اولویت های اساسی سازمان حفاظت محیط زیست در دو بخش کارشناسان و مدیران مطرح کرد و گفت: توانمندسازی گروه های هدف و جریان سازی جایگاه مبحث اقتصاد محیط زیست در حوزه فرابخشی بسیار حایز اهمیت است.
وی افزود: در نشستی که به منظور ارائه نتایج طرح "ارزشگذاری اقتصادی دارایی های محیط زیستی منطقه یک آمایش کشور" در تهران برگزار شد، مقرر گردید کارگاه آموزشی کاربردی به منظور آشنایی بیشتر کارشناسان دفاتر تخصصی ستادی و کارشناسان سه استان گلستان، مازندران و گیلان، با مفهوم و کارکردهای ارزش خدمات اکوسیتمی برگزار شود.
کیوانی، حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی سه استان مورد مطالعه در کارگاه آموزشی را هدفمند و لازمه ورود ادبیات اقتصاد محیط زیست در برنامه های ملی و استانی، تغییر نگرش مدیران و برنامه ریزان و اولویت بخشی به این مقوله برشمرد.
گفتنی است، در این کارگاه آموزشی، شرکت کنندگان با قابلیت های دو نرم افزار تخصصی "ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی" آشنا شدند و اثربخشی آموزش با برآورد و ارائه ارزش یکی از خدمات اکوسیستمی توسط ایشان ارزیابی شد.
در پایان این کارگاه آموزشی گزارشی از پیشرفت فیزیکی طرح "ارزشگذاری اقتصادی دارایی های محیط زیستی منطقه یک آمایش کشور" ارائه شد و حاضرین با بهره گیری از مطالب آموزش داده شده، ضمن طرح سوالاتی در زمینه های مختلف، نظرات و پیشنهادات خود را در راستای ارتقای کیفیت مطالعه بیان کردند.
دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست در نظر دارد کارگاه های آموزشی مشابهی را، به ویژه در استان هایی که طرح ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی را در دستور کار دارند، اجرا کند.
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"